Magnhild Kverneland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)

Nevroklinikken

Oslo universitetssykehus

Magnhild Kverneland (f. 1964) er klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat. Hun arbeider for tiden med en randomisert studie om diettbehandling av voksne pasienter med farmakoresistent fokal epilepsi.

Artikler av Magnhild Kverneland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media