Magne Henriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Henriksen

Kaes Al-Anee, Ahmed Al-Ani, Magne Henriksen, Bjørn Arild Halvorsen, Per Anton Sirnes
14.06.2007
Hvert år blir rundt 18 000 pasienter med akutt hjerteinfarkt og omtrent 15 000 med angina pectoris innlagt i norske sykehus ( 1 ). Akutt koronarsyndrom er et samlebegrep for pasienter med akutte...
Magne Henriksen, Bjørn Moum
18.10.2007
Sammenhengen mellom ulcerøs kolitt og kolorektal kreft ble beskrevet så tidlig som i 1920-årene. Senere er det også funnet en sammenheng mellom Crohns sykdom i colon og kreftutvikling. I tillegg har...
Bjørn Moum, Truls Hauge, Frode Lerang, Per Sandvei, Magne Henriksen, Torkil Pettersen
30.11.2001
Pasienter med akutte blødningstilstander i øvre mage-tarm-kanal utgjør en betydelig del av øyeblikkelig hjelp-pasienter ved kirurgiske og medisinske avdelinger. Insidensen er ca. 100 per 100 000...