Mads Morten Nøjd

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mads Morten Nøjd

Rolf Gunnar Jørstad, Mads Morten Nøjd
25.06.2009
Elling Ulvestads kronikk i Tidsskriftet nr. 7/2009 ( 1 ) gjør det nødvendig å komme med noen kommentarer. Ekspertgruppen som Norsk pasientskadeerstatning konsulterte, uttrykte at symptomer på...
Rolf Gunnar Jørstad, Mads Morten Nøjd
16.10.2012
I Tidsskriftets gjesteskribentspalte hadde advokat Steinar Winther Christensen i nr. 14/2012 et interessant innlegg om pasientskadeerstatning ( 1 ). Han har flere gode poenger, men vi mener likevel...