Lowan H. Stewart

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lowan H. Stewart

Tor-Morten Kvam, Lowan H. Stewart, Ole A. Andreassen
13.11.2018
In the 1950s and 60s, the classic psychedelic drugs lysergic acid diethylamide (LSD) and psilocybin were tested in numerous clinical trials. The results suggested efficacy against anxiety and...
Tor-Morten Kvam, Lowan H. Stewart, Ole A. Andreassen
12.11.2018
I 1950- og 60-årene ble de klassiske psykedeliske stoffene lysergsyredietylamid (LSD) og psilocybin undersøkt i mange kliniske studier. Disse antydet effekt ved angst og depresjon ved livstruende...