Lorentz M. Irgens

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lorentz M. Irgens

Bjarte Askeland, Lorentz M. Irgens
01.02.2021
Foto: Tor Christensen Det var med sorg vi mottok budskapet om Nils Petter Aardals død 19.12.2020. Han hadde lenge slitt med sykdom og var gradvis blitt svakere, men med god hjelp av familien...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Dødelighetsratene for hjerte- og karsykdommer (ramme 1) er mer enn halvert i Norge og andre skandinaviske land siden 1970 ( 1 , 2 ). Dette kan skyldes en rekke faktorer som samlet sett kan ha bidratt...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Since 1970, cardiovascular mortality (box 1) has decreased with more than 50 % in Norway and other Scandinavian countries ( 1 , 2 ). A combination of several factors may have contributed to fewer...
Kristin Gåsemyr, Lorentz M. Irgens
02.11.2006
I et innlegg i Tidsskriftet nr. 17/2006 hevder Preben Aavitsland at han ønsker mer debatt og forskning om svangerskapsforebygging og svangerskapsavbrudd ( 1 ). Samtidig oppfordrer han Helse- og...
Nan B. Oldereid, Thomas Åbyholm, Tom Tanbo, Inger Elise Engelund, Lorentz M. Irgens
09.10.2003
Det første barnet unnfanget ved in vitro-fertilisering (prøverørsbehandling) ble født i England i 1978 ( 1 ), og metoden benyttes i dag som behandlingstilbud ved de fleste årsaker til ufrivillig...
Lorentz M. Irgens
30.10.2002
I løpet av 35 års drift har Medisinsk fødselsregister utviklet seg til å bli en sentral institusjon i norsk epidemiologi. Registerets formål, slik det fremgår av statutter fastsatt av...
Lorentz M. Irgens
10.03.2002
Da Armauer Hansen begynte å arbeide med lepra i Bergen i 1868, hadde sykdommen lenge vært etablert som et bekymringsfullt nasjonalt helseproblem, men også som et prioritert forskningsfelt. Daniel...
Sigurd H. Seim, Per Lund-Johansen, Kjell Haug, Lorentz M. Irgens, Kjell Johansen, Dag H. Søvik, Grete Strand, Grete Strand
10.01.2001
Minneord Alexander Malthes pris utdelt Dr.med. Dag E. Undlien (f. 1964) ved Immunologisk institutt ved Rikshospitalet har fått Alexander Malthes pris på 100 000 kroner for fremragende...
Stein Tore Nilsen, Anne Kjersti Daltveit, Lorentz M. Irgens
10.11.2001
Antall fødeinstitusjoner i Norge er de siste 30 årene gradvis blitt redusert fra 150 i begynnelsen av 1970-årene til 57 i år 2000. Det er vesentlig de små fødeinstitusjonene som er blitt nedlagt...
Alf Meberg, Harald Broch, Lorentz M. Irgens
20.10.2001
Intensivbehandling av syke nyfødte, spesielt svært lavvektige barn, bedrer overlevelsen, men øker samtidig risikoen for overlevelse med cerebrale skader. Slike skader kan manifestere seg som cerebral...
Maren-Kristin Halvorsen, Eva Langeland, Grethe Almenning, Siren Haugland, Lorentz M. Irgens, Trond Markestad, Ragnhild Sollesnes
10.02.2015
The goal of public health work is to promote health and to mitigate the effects of social inequalities in the population. Health surveillance is a necessary part of this work to allow prioritisation...
Lorentz M. Irgens
10.04.2000
Siden bakteriologiens barndom har infeksjon hos mor som årsak til sykdom hos barnet vært et aktuelt tema. Rundt oppdagelsen av leprabasillen i 1873 ble transplacentær overføring av lepra heftig...
Lorentz M. Irgens
27.11.2012
Verdens helseorganisasjon WHO expert committee on leprosy Eighth report. WHO technical report series, No 968. 61 s, tab, ill. Genéve: WHO, 2011. Pris CHF 20 ISBN 978-92-4-120968-7 Rapporten...
Lorentz M. Irgens
19.02.2013
Risse, Guenter B. Plague, fear and politics in San Francisco’s Chinatown 371 s, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2012. Pris USD 40 ISBN 978-1-4214-0510-0 Pest, mest kjent som...
Lorentz M. Irgens
09.12.2014
Miller, Timothy S. Nesbitt, John W. Walking corpses Leprosy in Byzantium and the Medieval West. 243 s, ill. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014. Pris USD 35 ISBN 978-0-8014-5135-5 Forfatterne...
Lorentz M. Irgens
30.06.2015
Santer, Melvin Confronting contagion Our evolving understanding of disease. 353 s. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 23 ISBN 978-0-19-935635-5 På omslaget omtales forfatteren som «both...
Maren-Kristin Halvorsen, Eva Langeland, Grethe Almenning, Siren Haugland, Lorentz M. Irgens, Trond Markestad, Ragnhild Sollesnes
10.02.2015
Målet med folkehelsearbeid er å fremme helse og utjevne effekten av sosiale ulikheter i befolkningen. Helseovervåking er nødvendig for å kunne prioritere og komme med m...