Livar Frøyland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Livar Frøyland (f. 1965) er dr.philos., forskningsdirektør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og professor II ved Universitetet i Bergen. Han er medlem av faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi Vitenskapskomiteen for mattrygghet og var medforfatter på denne komiteens nytte-risiko-vurderinger av fisk, publisert i 2006 og 2014.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Livar Frøyland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media