Liv Tveit Walseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Tveit Walseth

Liv Tveit Walseth, Kirsti Malterud
08.01.2004
Salutogenese er læren om hva som gir god helse. Ut fra livsvilkår vil vi ha ulik holdning til om nye situasjoner synes påvirkelige, forutsigbare og overkommelige. Dette gir ulikt pågangsmot i møte...
Liv Tveit Walseth
23.02.2016
Lindström, Bengt Eriksson, Monica Haikerens guide til salutogenese Helsefremmende arbeid i et salutogent perspektiv. 106 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris: NOK 265 ISBN 978-82-05-...