Liv Theodorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Theodorsen

Johan H. Strømme, Knut Lande, Pål Rustad, Heidi Steensland, Liv Theodorsen, Petter Urdal
15.05.2003
Fra mai 2003 gjelder nye referanseintervaller for sju av de mest målte enzymer i serum. Ved måling av serumenzymer avhenger svaret mye av hvilken metode som anvendes. Ulike målemetoder for ett og...