Liv Monsbakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Monsbakken

Liv Monsbakken, Ida Rashida Khan Bukholm, Bård Natvig
03.03.2020
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Den behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade med påfølgende økonomisk tap...