Lise Husby Høvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klinikk for anestesi og intensivmedisin

St. Olavs hospital

og

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

NTNU

Geminisenter for sepsisforskning

Hun har bidratt med idé, datainnsamlingen ved St. Olavs hospital, analyse av data og utforming av artikkelen.

Lise Husby Høvik er ph.d.-student og anestesisykepleier.

Artikler av Lise Husby Høvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media