Lisbeth Tranebjærg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisbeth Tranebjærg

Claus Klingenberg, Kristian Fossen, Lisbeth Tranebjærg
10.11.2001
I 1965 publiserte den amerikanske barnelegen Gunnar Stickler og medarbeidere en rapport om en familie i fem generasjoner med et syndrombilde han kalte arvelig progredierende artro-oftalmopati (1)...
Lisbeth Tranebjærg, Harald Schrader, Juha Paloneva
30.10.2000
Harald Schrader og medarbeidere presenterer i en artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2000 en familie med en sjelden autosomal recessiv sykdom, som kalles polycystisk lipomembranøs osteodysplasi med...
Lisbeth Tranebjærg, Trond Leren
20.03.2000
Under arbeidet med revisjonen av målbeskrivelse og gjennomføringsplan for utdanning til spesialist i medisinsk genetikk, ble det klart for spesialitetskomiteen og spesialforeningen at det trengs...
Lisbeth Tranebjærg
11.02.2010
Paus, B. Klinisk genetikk En innføringsbok. 245 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 425 ISBN 978-82-05-39343-1 Bogen er på 245 sider og henvender sig til helsepersonale med...
Lisbeth Tranebjærg
09.04.2013
Segal, Nancy L. Born together – reared apart The landmark Minnesota twin study. 410 s, tab, ill. London: Harvard University Press, 2012. Pris GBP 37 ISBN 978-0-674-05546-9 Bogen, som er på 400 sider...