Lisbeth Sommervoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisbeth Sommervoll

Lisbeth Sommervoll
10.03.2015
Busch, Tor Ledelse, kultur og verdier Et integrert perspektiv. 159 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 359 ISBN 978-82-450-1622-2 Som undertittelen antyder, tar forfatteren mål av seg...