Line Broch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Line Broch

Line Broch, Bård Bjørnarå, Karl-Friedrich Amthor
24.05.2016
En jente i slutten av tenårene ble overflyttet til nevrologisk avdeling etter akutt innleggelse for et epilepsisuspekt anfall med generaliserte kramper og bevissthetstap. Hun hadde aldri tidligere...
Line Broch, Karl-Friedrich Amthor
20.05.2010
En kvinne ble innlagt etter få ukers sykehistorie med episodiske nevrologiske symptomer. Hun hadde ved innleggelse afasi, ataksi og myoklonier, men CT caput og rutineblodprøver var normale. I en slik...