Line Broch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Line Broch

Line Broch, Simone Wester, Anniken Haslund, Astrid Edland
25.05.2020
Magnetic resonance imaging is a non-invasive test with a low complication rate even when using contrast agents. Nevertheless, even routine examinations can cause serious complications, as this case...
Line Broch, Simone Wester, Anniken Haslund, Astrid Edland
25.05.2020
Magnetresonansundersøkelse er en ikke-invasiv undersøkelse med lav komplikasjonsrate, også ved bruk av kontrast. Likevel kan selv rutineundersøkelser medføre alvorlige komplikasjoner, slik denne...
Line Broch, Bård Bjørnarå, Karl-Friedrich Amthor
24.05.2016
En jente i slutten av tenårene ble overflyttet til nevrologisk avdeling etter akutt innleggelse for et epilepsisuspekt anfall med generaliserte kramper og bevissthetstap. Hun hadde aldri tidligere...
Line Broch, Karl-Friedrich Amthor
20.05.2010
En kvinne ble innlagt etter få ukers sykehistorie med episodiske nevrologiske symptomer. Hun hadde ved innleggelse afasi, ataksi og myoklonier, men CT caput og rutineblodprøver var normale. I en slik...