Linda Holth Djupvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Linda Holth Djupvik (f. 1977) er sivilingeniør og medisinsk fysiker innen stråleterapi på Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Linda Holth Djupvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media