Linda Holth Djupvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Linda Holth Djupvik (f. 1977) er sivilingeniør og medisinsk fysiker innen stråleterapi på Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Linda Holth Djupvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media