Linda H. Nesby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Linda H. Nesby (f. 1972) er litteraturviter og førsteamanuensis i nordisk språk og litteratur ved Institutt for kultur og litteratur, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: linda.nesby@uit.no

Artikler av Linda H. Nesby
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media