Lillian Sørum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lillian Sørum

Ola Nakken, Lillian Sørum, Trygve Holmøy
04.09.2018
About 150 persons develop amyotrophic lateral sclerosis (ALS) each year in Norway and this number is increasing ( 1 ). Traditionally, the condition has been regarded as a purely motor disorder...
Ola Nakken, Lillian Sørum, Trygve Holmøy
03.09.2018
Om lag 150 personer får amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i Norge hvert år, og antallet er økende ( 1 ). Tradisjonelt har tilstanden blitt oppfattet som en rent motorisk sykdom karakterisert av...