Lillian Sørum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Urologisk avdeling

Akershus universitetssykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, tolkning av data og revisjon av manus.

Lillian Sørum er lege i spesialisering.

Artikler av Lillian Sørum
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media