Lexow K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lexow K

Lexow K
28.02.1999
Hvert år rammes minst 12000 mennesker i Norge av hjerteinfarkt, statistikken er usikker. Kanskje så mange som 45% dør i forbindelse med infarktet, to av tre dødsfall skjer prehospitalt og faren for...
Lexow K
30.10.1997
Fortsatt drukner 150-200 mennesker hvert år i Norge. Tallet har vært relativt konstant de siste ti årene unntatt i 1996 da antall druknede var 114. Frem til 15. august i år hadde 97 mennesker druknet...