Leren TP

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leren TP

Tonstad S, Leren TP, Ose L
30.11.1997
Sammendrag Svær hyperlipidemi (totalkolesterolnivå >= 13 mmol/l) er en sjelden tilstand der det er viktig å stille en korrekt diagnose. Vi undersøkte 57 pasienter med isolert hyperkolesterolemi...
Leren TP, Bakken KS, Rødningen OK, Gundersen KE, Sundvold H, Berg K, Tonstad S, Ose L
20.02.1997
Sammendrag Familiær hyperkolesterolemi er en autosomal dominant arvelig sykdom som er karakterisert ved hyperkolesterolemi og tidlig debut av hjerte- og karsykdom. Til forskjell fra arvelige...
Leren TP, Ose L
20.02.1997
Sammendrag Pasienter med familiær hyperkolesterolemi har en betydelig økt risiko for å få hjerte- og karsykdom i ung alder. Det er viktig at disse høyrisikopasientene blir diagnostisert og behandlet...