Lereim I

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lereim I

Lereim I
10.03.1999
Det har i ca. 100 år vært stilt krav om førerkort for å kunne kjøre motorkjøretøy i Norge. Kravene var de første tre tiår av dette århundre meget enkle. Førerprøven var en kjøretur uten de helt store...
Lereim I
30.06.1997
Forebygging av personskade i trafikken har lenge vært en viktg oppgave for myndigheter, bilfabrikanter og bilister. Valg av tekniske løsninger i veisystemene som gir lavest mulig ulykkespotensial er...
Lereim I
30.06.1996
En av idrettens bærende og motiverende ideer er at den skal være helsefremmende. Helsefremmende behøver i denne sammenheng ikke bare bety at idretten bedrer den fysiske helsen. Idrett kan også bedre...