Leiv Sandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leiv Sandvik

Solveig Dahl, Carl-Ivar Dahl, Leiv Sandvik, Edvard Hauff
23.02.2006
Leger møter ofte flyktninger med smerteproblemer. I norske publikasjoner om flyktningers helseproblemer er dette problemet spesielt nevnt for mennesker som har overlevd tortur ( 1  –  3 ). Få studier...
Arild Mangschau, Jan Eritsland, Sindre Stavnes, Knut Sevre, Knut Håkon Stenseth, Nils Einar Kløw, Carl Müller, Leiv Sandvik, Bjørn Bendz
20.10.2001
Randomiserte studier har vist at mekanisk reperfusjon hos pasienter med akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon gir bedre resultater enn trombolytisk behandling med henblikk på mortalitet og morbiditet...
Odd Jarle Kvamme, Leiv Sandvik, Per Hjortdahl
10.09.2000
I det siste tiåret er pasientane sine vurderingar blitt eit godt evalueringsgrunnlag for kvalitet i allmennpraksis, og deira perspektiv på kvalitet kompletterer helsepersonellet og autoritetane sine...
Odd Jarle Kvamme, Leiv Sandvik, Per Hjortdahl
10.09.2000
Kvalitet og kvalitetsutvikling er ein del av fundamentet for god fagleg praksis. Kvalitet er eit samansett omgrep, som, i tillegg til medisinsk-fagleg forsøksbasert kunnskap og klinisk erfaring,...
Taran Søberg, Bjørn Hofstad, Leiv Sandvik, Maren Johansen, Idar Lygren
03.06.2010
Hematemese og melena er vanlige årsaker til akuttinnleggelse i sykehus. Peptisk ulcus i ventrikkel eller duodenum er ofte blødningskilden og påvises hos 40 – 50 % av pasientene. I tillegg påvises...