Leiv Otto Watne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leiv Otto Watne

Bjørn Erik Neerland, Leiv Otto Watne, Maria Krogseth
03.04.2020
Mange av pasientene med covid-19 vil utvikle delirium. Dette gir ekstra utfordringer for helsepersonell i en allerede krevende situasjon. Vi kommer her med noen konkrete råd om håndtering av delirium...
Leiv Otto Watne, Torgeir Bruun Wyller
05.03.2018
Helsepersonell kan for lite om delirium, og majoriteten av tilfella vert aldri oppdaga. No blir det arrangert ein internasjonal dugnad for å redusere forvirringa. 14. mars 2018 har fleire...
Marius Myrstad, Bjørn Erik Neerland, Guri Hagberg, Leiv Otto Watne
23.06.2017
Gamle mennesker utgjør en høy andel av dem som innlegges i sykehus. Rask vurdering av mental status i akuttmottaket er viktig der det er mistanke om sepsis eller annen akutt sykdom. Vi foreslår å...
Leiv Otto Watne
15.02.2007
– Kvifor skal ein eigentleg stille opp på intervju som dette? Er det for å presentere seg sjølv på ein positiv måte, eller er det fordi ein har noko å formidle? Foto Marit Hommedal/SCANPIX Om ein ber...
Leiv Otto Watne
13.12.2007
Etter turnustenesta var Edvin Schei så skeptisk til medisinen at han skreiv artiklar med titlar som Medisin og hjernevask og Legen – et får i ulveklær? . No har han fått ei heil bok til rådvelde...
Leiv Otto Watne
19.04.2007
Legar må få lov til å vere pasientar, meiner Kari Fagerheim. Ho er opprørt over at ein lege framleis kan få ansvaret for si eiga behandling. Foto Helge Fagerheim Bugge – For 15 år sidan var eg med på...
Leiv Otto Watne
09.08.2007
Helge Boman synest det er synd det ikkje lenger er tradisjon for avskilsførelesingar. Den avtroppande professoren i medisinsk genetikk har nemleg mykje på hjartet Foto Marit Hommedal/SCANPIX Det har...
Leiv Otto Watne
06.11.2008
Over halvparten av pasientane til Trygve Kongshavn har innvandrarbakgrunn. Kvifor rynkar han då på nasen når han høyrer om innvandrarvenlege legekontor? Foto Cecilie Bakken Ein gong i 1960-åra var...
Leiv Otto Watne
17.04.2008
– Når eg vert intervjua vert fokuset ofte negativt, men i mitt fag er kontrovers naturleg. Eg håper du framstiller meg snillare enn dei fleste journalistar gjer, ber professoren med eit litt oppgjeve...
Torgeir Bruun Wyller, Leiv Otto Watne
13.09.2016
Reiakvam og medarbeidere presenterer en interessant og lærerik kasuistikk om en pasient med raskt innsettende og reversibel kognitiv svikt som sannsynligvis var utløst av alvorlig hypomagnesemi ( 1...
Leiv Otto Watne
28.05.2009
Som lege på eit lite sjukehus har Margit Steinholt argumentert for eit desentralisert helsevesen og sterke lokalsjukehus. No har ho vore konserntillitsvalt i Helse Nord i over eitt år. Har nærleik...
Leiv Otto Watne
25.05.2006
Byane rundt Mjøsa lysast jamnleg opp av fakkeltog. Tusenvis demonstrerer for «sitt» sjukehus. Øyvind Graadal er nok ein av dei som får ropt flest slagord mot seg. Divisjonsdirektøren for kirurgi i...
Leiv Otto Watne
16.11.2006
– Kan eg spørje helseministeren om alt eg vil? – Statsråden er der for folket, og du skal spørje om alt du lurer på. Utfordringa er å få skikkelege svar, fortel min journalistkamerat meg før eg set...
Leiv Otto Watne
23.02.2006
– Eg er villig til å ofre mykje for forskinga mi, men samstundes er det mange ting eg ville ha ofra forskinga mi for også. Eg ber han kome med nokre konkrete døme, og det blir stille. Lenge. Når alt...
Leiv Otto Watne
10.08.2006
Sogn og Fjordane har mange fjell og flott natur, men legespesialistar er det verre med. Trond Aarre var lenge den einaste psykiateren i Nordfjord, og her har han tenkt å bli så lenge han får lov. –...
Leiv Otto Watne
05.10.2006
Bernt Rognlien er både lege, homøopat og akupunktør. Det gjer han til ein populær mann blant mange pasientar. Og til eit interessant intervjuobjekt for ein skeptisk skulemedisinar. Foto Leiv Otto...
Bjørn Erik Neerland, Marc Ahmed, Leiv Otto Watne, Karen Roksund Hov, Torgeir Bruun Wyller
28.01.2014
A new tool for assessing level of consciousness may improve the diagnosis of delirium. We have translated the Observational Scale of Level of Arousal (OSLA) into Norwegian and will use it in clinical...
Leiv Otto Watne
04.05.2005
I 1978 vart ein amerikansk student på utveksling i Lund tipsa om at ein bonde i Østerdalen trengte arbeidskraft. 14 år etterpå fekk innbyggjarane i Froland ein allmennlege med stort engasjement og...
Leiv Otto Watne
20.01.2005
Som sjef for Andrologisk laboratorium har Trine Haugen til ei kvar tid vore sikra interesse frå journalistar på jakt etter artige overskrifter. Aldri har interessa vore større enn i fjor haust. Foto...
Leiv Otto Watne
17.11.2005
Frå å hente ut ein fastsitjande placenta med pasienten liggjande på kjøkkenbordet til å hjelpe ein kvinneleg pasient med å skrive kjærleiksbrev – Per Joachim Lund fortel om varierte arbeidsoppgåver...