Leiv Otto Watne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Leiv Otto Watne er spesialist i geriatri, overlege ved Geriatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus, professor i geriatri ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og leder for Oslo Delirium Research Group.

Artikler av Leiv Otto Watne
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media