Leif Erik Nohr

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leif Erik Nohr

Ellen Kari Christiansen, Leif Erik Nohr, Eva Skipenes, Eva Henriksen
15.02.2007
Innføring av elektroniske pasientjournalsystemer har ført til diskusjon om hvordan pasientinformasjon kan og skal formidles mellom helsepersonell. Elektronisk pasientjournal, kombinert med sikre...
Ellen K. Christiansen, Leif Erik Nohr
26.06.2003
De fleste helserelaterte tilbud på Internett er rene informasjonstjenester, og per i dag er de fleste som oppsøker disse, ute etter informasjon om lidelser og tilgjengelige behandlingsalternativer...
Leif Erik Nohr
10.06.2000
Telemedisin kjenner ingen landegrenser. Ved aktivt og systematisk å ta i bruk moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til undersøkelse, diagnostisering, behandling, henvisning og oppfølging...
Leif Erik Nohr, Ellen Kari Christiansen
01.07.2010
Desentralisering av spesialisthelsetjenester er ønskelig, både for å sikre befolkningen et bedre helsetilbud der de bor, og for å sikre bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten...