Leif Aanderud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leif Aanderud

Johannes Bjørnstad, Harald Nyland, Håvard Skeidsvoll, Leif Aanderud, Svein Eidsvik
30.06.2002
I Norge er det ca. 10 000 registrerte sportsdykkere. All dykking er forbundet med flere typer medisinske problemer. Det alvorligste er trykkfallssyke, som oppstår under oppstigning fra et dykk eller...
Leif Aanderud, Einar Thorsen, Guttorm Brattebø, Martha Forland, Gunnar Kristensen
10.04.2000
Sosialdepartementet har tildelt Haukeland Sykehus landsfunksjon i hyperbarmedisin, og i 1994 ble Seksjon for hyperbarmedisin opprettet ved Yrkesmedisinsk avdeling. Seksjonen har nasjonalt ansvar for...
Jan Risberg, Guttorm Brattebø, Endre Sundal, Leif Aanderud
20.01.2000
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 26/1999 diskuterer Josefsen & Wester cerebellarblødning i tilslutning til dykking (1). Kasuistikken er svært interessant, nettopp fordi omfattende intrakraniale...