Lavik NJ

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lavik NJ

Lavik NJ, Solberg Ø, Varvin S
20.10.1997
Sammendrag Traumatisering og psykiatriske symptomer ble undersøkt blant 346 nye pasienter mottatt over en femårsperiode ved poliklinikken ved Psykososialt senter for flyktninger, Universitetet i Oslo...