Lassen J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lassen J

Lassen J
30.01.1999
Listeria monocytogenes er en robust liten grampositiv stavbakterie som finnes naturlig i store deler av vårt miljø. Den finnes i jord, vann og i råtnende vegetasjon og som del av den normale...
Ottesen PS, Lassen J
10.01.1997
Sammendrag I år 2100 kan man regne med 2 °C høyere gjennomsnittstemperatur på jorden og 50 cm høyere havnivå. Mer ekstreme varmebølger vil øke dødeligheten, mens mildere vintrer kan redusere den. På...