Lasse A. Skoglund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Lasse Ansgar Skoglund er cand.odont., dipl.sci., dr.sci., spesialist i oralkirurgi og oralmedisin og professor i farmakologi ved Universitetet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Lasse A. Skoglund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media