Lasse Pihlstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: lasse.pihlstrom@medisin.uio.no

Lasse Pihlstrøm er overlege og seniorforsker ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Han interesserer seg spesielt for nevrogenetikk, i både vitenskapelig og klinisk arbeid.

Artikler av Lasse Pihlstrøm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media