Lasse Pihlstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lasse Pihlstrøm

John Gunnar Mæland, Lasse Pihlstrøm, Knut Mork Skagen, Gunnar Kvåle
06.11.2019
Leger krever klimahandling nå! er tittelen på et opprop fra Legenes klimaaksjon. Klimakrisen er en helsekrise, og vi krever umiddelbare og radikale endringer i norsk klima- og energipolitikk. Leger...
Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs
02.05.2017
Parkinson’s disease is a chronic progressive neurodegenerative disorder characterised by motor impairments in the form of tremor, rigidity and akinesia/bradykinesia ( 1 , 2 ). The incidence of...
Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs
02.05.2017
Parkinsons sykdom er en kronisk progredierende nevrodegenerativ sykdom. Den kjennetegnes av motoriske problemer i form av tremor, rigiditet og akinesi/bradykinesi ( 1 , 2 ). I Norge er det funnet en...
Lasse Pihlstrøm
07.03.2017
Bør vi møte datahypen med noe mer enn overbærende smil? Lasse Pihlstrøm. Foto: Privat «Om noen år trenger vi ikke dere lenger! Man kan jo registrere alle mulige symptomer og testresultater i en app...
Kashif Waqar Faiz, Lasse Pihlstrøm
16.02.2017
Parkinson, parkinson, Parkinsons, Parkinsons sykdom eller parkinsonisme? Nylig ble skrivemåten for Alzheimers sykdom diskutert i Språkspalten ( 1 ). Vi vil omtale et annet nevrodegenerativt eponym,...
Lasse Pihlstrøm
11.10.2016
«Men du som er lege, vet sikkert alt om dette.» Hva svarer man da? Lasse Pihlstrøm. Foto: Privat Legen som visste for mye er tittelen på kollega og Ylf-leder Christer Mjåsets første roman. I den er...
Gunnar Kvåle, Lars Thore Fadnes, Morten Tryland, Lasse Pihlstrøm
06.09.2011
Climate change represents a serious health threat. There is still a possibility of reducing the harm to life and health if the global community agrees on effective measures for bringing about rapid...
Lasse Pihlstrøm
07.06.2016
Det beste fra to verdener – hvorfor ikke? Lasse Pihlstrøm Foto: Privat Mennesker er vanedyr, og vår naturlige tendens til å gå i opptråkkede spor kan noen ganger gjøre oss blinde for et helt landskap...
Lasse Pihlstrøm
01.07.2010
Hustvedt, S. The shaking woman or a history of my nerves 214 s. New York, NY: Henry Holt and Company, 2010. Pris USD 23 ISBN 978-0-8050-9169- 4 Den norskættede amerikanske forfatteren Siri Hustvedt...
Gunnar Kvåle, Lars Thore Fadnes, Morten Tryland, Lasse Pihlstrøm
06.09.2011
Klimaendringene utgjør en alvorlig helsetrussel. Det er fortsatt mulig å redusere skadene på liv og helse dersom verdenssamfunnet samler seg om effektive tiltak slik at CO₂-utslippene reduseres raskt...
Lasse Pihlstrøm
13.12.2011
Det presise opphavet til uttrykket sardonisk er gåtefullt, men kan knyttes til fascinerende fortellinger om blant annet barbariske barnedrap, lumske giftplanter og en mytisk kjempe av bronse...
Lasse Pihlstrøm, Tatjana Razumova
20.09.2011
Klimaendringer forventes å få svært alvorlige konsekvenser for internasjonal helse i årene som kommer. Legeforeningen er opptatt av dette problemet og har et eget utvalg for global oppvarming og...
Lasse Pihlstrøm, Kristin Å. Alfstad, Volker Solyga, Geir André Ringstad, Emilia Kerty
03.06.2011
En 55 år gammel mann ble innlagt to ganger med hjerneinfarkt som antatt komplikasjon til cervikal arteriedisseksjon. Uventede funn ved en planlagt kontroll ga behov for å tenke nytt. Etter en mer...
Lasse Pihlstrøm
19.02.2013
Grinde, Bjørn Den menneskelige dyrehage En reise i alternative levemåter. 318 s, ill. Oslo: Flux Forlag, 2012. Pris NOK 329 ISBN 978-82-92773-51-2 Vår moderne tilværelse preges av et misforhold. Mens...
Lasse Pihlstrøm
20.08.2013
Brodal, Per Sentralnervesystemet 5. utg. 646 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 649 ISBN 978-82-15-02112-6 Per Brodals Sentralnervesystemet er en bok mange norske medisinere vil...
Lasse Pihlstrøm
17.09.2013
Eagleman, David Incognito The secret lives of the brain. 290 s, ill. Edinburgh: Canongate Books, 2012. Pris GBP 9 ISBN 978-1-84767-940-6 Ordet «inkognito» betyr «ukjent» og brukes særlig om en person...
Lasse Pihlstrøm, Bård Nedregaard, Bård Krossnes, Anne Hege Aamodt
13.05.2014
En kvinne tidlig i 30-årene ble innlagt i sykehus med akutte pareser i venstre kroppshalvdel. CT-angiografi viste okklusjon av høyre a. cerebri medias hovedstamme, og det ble startet intravenøs...
Lasse Pihlstrøm
28.10.2014
I Språkspalten i Tidsskriftet nr 16/2014 kritiserer Kashif Faiz bruken av begrepene «affisere» og «affeksjon» i medisinsk praksis ( 1 ). Han presenterer også statistikk som viser at vårt felles...
Lasse Pihlstrøm
02.09.2014
Forskning kan av og til oppleves som monotont og omstendelig. Da kan jeg finne motivasjon i å tenke stort og pompøst om det vitenskapelige puslespillet, selv om min egen brikke er liten og beskjeden...
Lasse Pihlstrøm
03.11.2015
Språkfilosofi på klinisk smågruppe. #denfølelsen. Lasse Pihlstrøm. Foto: privat «Så dere det?! Det er ataksi. La synsinntrykket brenne seg inn i hukommelsen!» Jeg må passe meg så jeg ikke blir for...