Lars Wik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Wik

William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
02.05.2017
Vi setter pris på det store engasjementet som vårt innlegg om prehospital torakotomi i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2016 har skapt ( 1 ). Søreide og medarbeidere er i sitt innlegg ( 2 ) kritiske til...
William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
02.02.2017
Kaljusto og medarbeidere ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, har publisert en studie som viste utfallet hos pasienter med penetrerende hjerteskade i perioden 2001 – 10 ( 1 ). De identifiserte 60...
William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
20.12.2016
Standard cardiopulmonary resuscitation (CPR) is ineffective for treating traumatic cardiac arrest. The mortality of patients whose vital signs fail at the scene of injury and are brought to hospital...
William Ottestad, Per B. Bredmose, Per Olav Berve, Halvard Stave, Gunnar Farstad, Lars Wik, Mårten Sandberg
20.12.2016
Standard hjerte-lunge-redning er ineffektivt ved traumatisk hjertestans. Pasienter som mister livstegn på skadestedet, og som bringes til sykehus under pågående hjerte-lunge-redning, har tilnærmet...
Anders Aasheim, Bjørn Bendz, Anne-Cathrine Næss, Petter Andreas Steen, Lars Wik, Arild Mangschau
15.05.2003
Primær perkutan koronar intervensjon eller utblokking gir redusert dødelighet og sykelighet ved akutt hjerteinfarkt, sannsynligvis bedre enn fibrinolyse ( 1 – 5 ) selv om dette ikke er endelig...
Lars Wik
21.04.2005
Tid fra hjertestans inntreffer til basal hjerte-lunge-redning startes av legfolk ( 1 ) eller til første defibrillering utføres ( 2 ), er avgjørende for overlevelse etter hjertestans utenfor sykehus...