Lars Tjemsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Tjemsland

Lars Tjemsland
10.08.2001
I dette nummer av Tidsskriftet gir Kjersti Fredheim og medarbeidere en kritisk oversikt over effekten av psykoterapi ved kreftsykdommer (1). De begrenser seg kun til studier publisert etter 1992 med...
Lars Tjemsland, Rogaland psykiatriske sjukehus, Jon Arne Søreide
30.03.2001
En kreftdiagnose oppleves som en stor påkjenning av de fleste mennesker (1 – 3). Belastningen er enda større hos dem som på forhånd har andre sykdommer eller problemer hos seg selv eller sine...
Jon Arne Søreide, Lars Tjemsland
20.06.2001
Erik Wist kommenterte i Tidsskriftet nr. 9/2001 på lederplass (1) vår artikkel om brystkreft og komorbiditet (2). Wist stiller spørsmål om vår studiepopulasjon er selektert. Generelt er dette et...
Lars Tjemsland
10.11.2000
Psykoterapeutiske tiltak forstås av denne forfatter som systematiske anstrengelser for å redusere stress og for å bedre den daglige funksjon ved hjelp av samtaler mellom behandler og pasient...