Lars Thomas Seeberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for kreft og kirurgi

Sykehuset i Vestfold

Han har bidratt med utføring av vektreduserende kirurgi, datainnsamling, tolking av data, revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Lars Thomas Seeberg er ph.d. og gastrokirurg med spesialkompetanse i vektreduserende kirurgi.

Artikler av Lars Thomas Seeberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media