Lars T. Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for spesialisthelsetjenester

Statens helsetilsyn

Han har bidratt med idé, utforming, analyse og tolkning av data og har vært hovedansvarlig for utarbeiding av manuset.

Lars T. Johansen (f. 1958) er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og seniorrådgiver.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Lars T. Johansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media