Lars Mehlum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Mehlum

Lars Mehlum, Fredrik Walby, Jan Olav Johannessen, Ingrid Melle, Ole Andreassen
12.10.2020
Selvmordsforebygging er et sentralt tema for alle leger, og vi takker Tidsskriftet for at temaet settes på dagsordenen. Men kunnskapen må være oppdatert og forskningsbasert, og her svikter...
Lars Mehlum
25.09.2008
Presset på psykiatriske akuttjenester stiger og økte ressurser er satt inn. Men bruker vi ressursene optimalt? De fleste av oss gjennomgår kriser i livet knyttet til belastende hendelser, tap eller...
Lars Mehlum, Kristin Holseth
16.04.2009
Begrepet selvskading har hittil vært uklart definert, og det har hersket tvil om forholdet mellom selvskading og suicidal atferd. I de senere år har man derfor i økende grad gått over til å bruke...
Lars Mehlum
16.04.2009
Moe, A Ribe, K. Selvskadingens dynamikk 178 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-01133-2 «Å sy deg er lett. Å hjelpe deg er vanskelig.» Legen som uttalte dette, tok...
Lars Mehlum, Anne Irene Jensen
16.11.2006
Selvskadende og suicidal atferd er velkjente og vanskelige utfordringer for mange klinikere som behandler pasienter med ICD-10-diagnosen «emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse» – svarende til...
Lars Mehlum
25.05.2006
Wik, Gustav Galta, Karen Olsen, Siri Lerstøl Mord-selvmord i nære relasjoner 195 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 299 ISBN 82-15-00691-4 Suicidologien omfatter en rekke...
Lars Mehlum
25.05.2006
Waldenstrøm, Egil Men livet må gå videre Om kriser, ulykker og katastrofer. 74 s, tab, ill. Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, 2005. Pris NOK 90 ISBN 82-7786 -175-3 Kriser, ulykker og...
Lars Mehlum
04.11.2004
Medisinsk behandling av akutte selvpåførte forgiftninger blir stadig mer effektiv. Fortsatt er det mangler i den psykososiale oppfølgingen Villet egenskade er en handling med selvpåført skade i form...
Mette Ystgaard, Nils Petter Reinholdt, Jorulf Husby, Lars Mehlum
28.08.2003
Omfattende sykehusbaserte registreringer viser at villet egenskade ( 1 ) er vanlig blant ungdom i de fleste land i Europa ( 2 ). Oppfølgingsstudier gir dessuten entydig dokumentasjon på at slik...
Erlend Mork*, Gunnar Ekeid*, Mette Ystgaard, Lars Mehlum, Arne Holte
30.03.2001
Denne artikkelen bygger på en hovedoppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo (12) Den hyppigste parasuicidmetoden i Norge er forgiftning (2, 3), og de fleste parasuicidpasienter i sykehus blir...
Lars Mehlum
09.08.2011
McKeon, Richard Suicidal behavior 104 s, tab, ill. Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2009. Pris USD 30 ISBN 978-0-88937-327-3 Er det mulig å gi en god og praktisk nyttig, oppdatert oversikt over...
Lars Mehlum
09.08.2011
Pompili, Maurizio Tatarelli, Roberto Evidence-based practice in suicidology A source book. 380 s, tab. Cambridge, MA: Hogrefe Publishing, 2010. Pris USD 98 ISBN 978-0-88937-383-9 Kunnskapsbasert...
Lars Mehlum, Ewa Ness, Fredrik A. Walby
25.03.2014
I et debattinnlegg i Tidsskriftet skriver J. Hagen og medarbeidere om selvmordsrisikovurderinger ( 1 ). Suicidal atferd har mange årsaker, men psykisk lidelse spiller svært ofte en sentral rolle...