Lars Martin Rekkedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Martin Rekkedal

Tommy Aronsen, Lars Martin Rekkedal, Anton Hole, Petter Aadahl
28.08.2003
All medisinsk behandling skal dokumenteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter ( 1  –  4 ). Årsaken til dette er ønsket om å sikre kvaliteten på pasientbehandlingen gjennom kontinuitet og...
Muhammad Shafique, Lars Martin Rekkedal, Mathilde Berg, Erik Haavardsholm, Ola Røkke
09.12.2014
A woman in her nineties was admitted to hospital with acute abdominal pain and clinical signs of diffuse peritonitis. She had a number of other illnesses for which she was taking medication. The...
Muhammad Shafique, Lars Martin Rekkedal, Mathilde Berg, Erik Haavardsholm, Ola Røkke
09.12.2014
En kvinne i 90-årene ble innlagt med akutte magesmerter og kliniske tegn på diffus peritonitt. Hun hadde en rekke andre sykdommer og brukte medikamenter for dette. Utredningen viste en uvanlig årsak...