Lars Marius Ytrebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Marius Ytrebø

Marthe A. Pettersen, Trude I. Smukkestad, Sidsel Kristiansen, Aslak Johansen, Lars Marius Ytrebø
03.09.2020
Opioider er effektive i behandling av akutt og postoperativ smerte ( 1 ). Opioider er vanedannende, og overforbruk er svært utbredt, de senere årene best dokumentert i USA og Canada ( 2 , 3 ). Ved...
Martin Hagve, Petter Gjessing, Lars Marius Ytrebø, Øivind Irtun
30.01.2020
Patients in intensive care have increased nutritional needs but are often incapable of eating independently. When should intravenous parenteral nutrition be started, and what is the optimal dose?...
Martin Hagve, Petter Gjessing, Lars Marius Ytrebø, Øivind Irtun
30.01.2020
Intensivpasienter har et økt ernæringsbehov og er samtidig ofte ikke i stand til å spise selv. Når bør man starte intravenøs parenteral ernæring, og hva er optimal dosering? Her gjennomgår vi de...
Lars Marius Ytrebø
31.05.2007
Alvorlig hepatocellulær dysfunksjon resulterer i en forstyrrelse i kroppens nitrogenhomøostase. Ammoniakk inngår normalt i mange av kroppens biokjemiske prosesser, men er cytotoksisk ved forhøyede...
Lars Marius Ytrebø, Pål Klepstad
26.08.2010
Behandling av voksne pasienter med alvorlig svikt i leverfunksjonen er vanskelig og krever et multidisiplinært intensivmedisinsk samarbeid. Uavhengig av hvilken definisjon man bruker, er det viktig å...