Lars Marius Ytrebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Operasjons- og intensivklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge

og

Akuttmedisinsk og anestesiologisk forskningsgruppe

UiT – Norges arktiske universitet

Han har bidratt med idé, utforming, litteratursøk og skriving, og har godkjent det innsendte manuskriptet.

Lars Marius Ytrebø er spesialist i anestesiologi, overlege og professor.

Artikler av Lars Marius Ytrebø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media