Lars J. Vatten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars J. Vatten

Anne Eskild, Kalra Gurpreet Singh, Agnes Kathrine Lie, Lars J. Vatten
01.11.2007
Argumentene for å utelate kvinner under 25 år fra cervixcytologiske undersøkelser er ikke overbevisende. Det finnes gode grunner til å teste unge kvinner minst like ofte som eldre kvinner. Det er...
Lars J. Vatten
31.05.2007
En vurdering av mammografiprogrammets nytte for den enkelte kvinne og for samfunnet er en komplisert og uoversiktlig oppgave I 2004 ble det norske mammografiprogrammet landsdekkende, og alle kvinner...
Lars J. Vatten, Rolv Skjærven
18.12.2003
En konsekvens av økningen i skilsmisser og gjengifte i de vestlige samfunn er at stadig flere kvinner får barn med flere partnere. Det er mulig at risikoen for ugunstige svangerskapsutfall er høyere...
Lars J. Vatten
04.12.2003
Dersom høy mammografisk tetthet er en sterk, men reversibel risikofaktor for brystkreft, kan en reduksjon av tettheten senke risikoen Vår kunnskap om det naturlige forløp av brystkreft er dessverre...
Tom Ivar Lund Nilsen, Lars J. Vatten
30.10.2002
For vel ti år siden lanserte Trichopoulos hypotesen om at brystkreft kan føres tilbake til påvirkninger som fant sted allerede i mors liv (1). Det lå implisitt i hypotesen at faktorer som stimulerer...