Lars Helling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Helling

Lars Helling
06.09.2007
Sykehjemmene er i dag pleieinstitusjoner underlagt omsorgstjenesten i kommunene. Legetjenesten ved sykehjemmene er elendig, og annet kvalifisert personell er også mangelvare. Det bygges ikke sykehjem...
Lars Helling
15.03.2007
I Tidsskriftet nr.1/2007 har Sven Erik Gisvold en kommentar til utbyggingen av St. Olavs Hospital, der hans konklusjon er at utgiftene til drift vil øke dramatisk og pasientsikkerheten utenom vanlig...
Lars Helling
12.06.2008
Jeg takker for Odd-Roe Skogens konstruktive og utfyllende kommentarer. Undertegnede har ingen dokumentasjon for mine påstander og har ikke lett etter det heller. Jeg har bare rent logisk – og ut fra...
Lars Helling
03.04.2008
Jeg har med interesse lest Garåsen og medarbeideres artikkel i Tidsskriftet nr. 3/2008, der de sammenliknet kostnader ved etterbehandling i en styrket sykehjemsavdeling, en såkalt intermediæravdeling...
Lars Helling
05.11.2009
Samhandlingsreformen ble like før Stortingets sommerferie lagt frem av regjeringen ( 1 ). Intensjonene er jo gode. Det er viktig og nødvendig med bedre kommunikasjon og samarbeid mellom...
Lars Helling
28.05.2009
Overlege Hans-Kristian Brath døde 17.3. 2009 etter en langvarig, strevsom og tapper kamp mot kreftsykdommen. Han ble 75 år gammel. Med Hans-Kristian er en pioner i norsk revmatologi gått bort. Etter...