Lars Gustav Lyckander

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Gustav Lyckander

G. Cecilie Alfsen, Lars Gustav Lyckander
09.04.2013
The regulations for entering information on death certificates have been determined by the World Health Organization (WHO) and are used worldwide ( 1 ). This notwithstanding, the completion of the...
G. Cecilie Alfsen, Lars Gustav Lyckander, Anne Wenche Lindboe, Helge Svaar
11.03.2010
Når pasienter dør, har legene en unik rolle. De skal ikke bare etter beste evne angi dødsårsak og dermed kvalitetssikre diagnostikk og behandling, de skal også melde fra om bivirkninger og mulige...
G. Cecilie Alfsen, Lars Gustav Lyckander
09.04.2013
Regelverket for oppsett av dødsårsak i dødsmeldinger er fastsatt av Verdens helseorganisasjon (WHO) og benyttes over hele verden ( 1 ). Likevel byr utfyllingen på problemer, både fordi leger fyller...