Lars Gullestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Gullestad

Torvald Espeland, Ida G. Lunde, Brage Høyem Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
26.11.2018
Vi vil gjerne takke for relevant kommentar til vår artikkel om myokardfibrose. Pålagt begrensning på artikkelens størrelse medførte at vi måtte utelate flere viktige tema. Vi valgte derfor å fokusere...
Torvald Espeland, Ida Gjervold Lunde, Brage H. Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
22.10.2018
Myocardial fibrosis arises when the heart’s fibroblasts produce collagenous scar tissue. This process may primarily be reparative, but over time often has negative consequences for the patient...
Torvald Espeland, Ida Gjervold Lunde, Brage H. Amundsen, Lars Gullestad, Svend Aakhus
12.10.2018
Myokardfibrose oppstår når hjertets fibroblaster produserer kollagenøst arrvev. Denne prosessen kan primært være reparerende, men får – over tid – ofte negative konsekvenser for pasienten i form av...
John Munkhaugen, Kari Peersen, Elise Sverre, Erik Gjertsen, Lars Gullestad, Toril Dammen, Einar Husebye, Jan Erik Otterstad
06.03.2018
The majority of Norwegian coronary patients fail to change their lifestyle behaviour and miss the recommended treatment targets for cholesterol and blood pressure after discharge from hospital...
John Munkhaugen, Kari Peersen, Elise Sverre, Erik Gjertsen, Lars Gullestad, Toril Dammen, Einar Husebye, Jan Erik Otterstad
05.03.2018
Flertallet av norske koronarpasienter endrer ikke livsstil og når ikke behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus. Koronar hjertesykdom er den viktigste årsaken til...
Børge Sivertsen, Anne Relbo, Lars Gullestad, Marit Hellesvik, Ingelin Grov, Arne Andreassen, Svein Simonsen, Odd Geiran, Odd E. Havik
13.12.2007
Etter første hjertetransplantasjonen i 1967 ( 1 ) er det på verdensbasis utført over 73 000 slike ( 2 ). Prognosen for overlevelse ble betydelig bedre med introduksjonen av nye typer immunsuppressive...
Lars Gullestad, Steinar Madsen
01.03.2007
Norsk cardiologisk selskaps arbeidsgruppe for hjertesvikt presenterer i Tidsskriftet nr. 2/2007 to artikler om kronisk hjertesvikt – den ene om etiologi og diagnostikk ( 1 ), den andre om behandling...
Odd Erik Johansen, Lars Gullestad, Kåre I. Birkeland
23.08.2007
Vi takker for de to kommentarene til vår studie om organisering av omsorgen ved type 2-diabetes. Dessverre mistolkes essensen i vår studie, ettersom vi faktisk ikke forfekter at poliklinisk...
Odd Erik Johansen, Lars Gullestad, Kåre I. Birkeland
23.08.2007
Vi takker for de to kommentarene til vår studie om organisering av omsorgen ved type 2-diabetes. Dessverre mistolkes essensen i vår studie, ettersom vi faktisk ikke forfekter at poliklinisk...
Svein Simonsen, Arne K. Andreassen, Lars Gullestad, Torbjørn Leivestad, Arnt E. Fiane, Odd R. Geiran
29.03.2007
Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført av Tor Frøysaker og medarbeidere ved Rikshospitalet i Oslo i 1983 ( 1 ). Rikshospitalet har etter dette hatt landsfunksjon for denne...
Nicolai Tegn, Michael Abdelnoor, Lars Aaberge, Knut Endresen, Lars Gullestad, Bjørn Bendz
13.09.2016
Takk til Tidsskriftet for den hyggelige omtalen av After Eighty-studien ( 1 , 2 ). Vi har imidlertid behov for å kommentere Erik Øies lederartikkel, hvor han stiller spørsmål vedrørende seleksjonen...
Lars Gullestad, Steinar Madsen
22.04.2004
Synet på hjertesvikt har endret seg betydelig. Fra 1940 til 1970 rådet den såkalte kardiorenale modell, med vekt på vann- og saltretensjon. I 1970-årene kom så den hemodynamiske modellen. Legemidler...
Lars Gullestad, John Kjekshus
06.03.2003
Hjertesvikt er et stort medisinsk problem, med prevalens på 1 – 3 %, høy mortalitet og morbiditet og redusert livskvalitet. Det foreligger ingen egne studier over forekomst av hjertesvikt i Norge,...
Lars Gullestad, Halfdan Aass, Arne K. Andreassen, Halfdan Ihlen, Svein Simonsen, John Kjekshus, Lisbeth Wikeby, Sigurd Nitter-Hauge, Jan G. Fjeld, Egil Lien, Thor Ueland, Stig S. Frøland, Pål Aukrust
20.06.2001
I de siste årene har det vært en betydelig fremgang i behandlingen av kronisk hjertesvikt. Kirurgisk behandling (bypassoperasjoner og behandling av klaffefeil) og medisinsk behandling med nye...
Lars Gullestad, Svein Simonsen, Stig S . Frøland, Pål Aukrust
20.09.2001
Tor Ole Klemsdal kritiserer vår artikkel for å være unøyaktig i bruk av statistikk og hevder at vi gir inntrykk av at intravenøst immunglobulin har større effekt enn det som kan utledes av våre data...
Kari Nytrøen, Lars Gullestad
15.10.2013
Siden den første hjertetransplantasjonen i Norge i 1983 har tradisjonen vært at de hjertetransplanterte rådes til å trene relativt forsiktig. Fordi det nytransplanterte hjertet mangler nerveforsyning...
Torbjørn Holm, Svein Færestrand, Alf Inge Larsen, Kari Borgny Jønland, Lars Gullestad, Kenneth Dickstein, Ulf Köpp, Per Anton Sirnes, Pål M. Tande, Torkel Steen, Erik Kongsgård
27.05.2014
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand med høy dødelighet og med en forekomst på 1 – 3 % av befolkningen i den vestlige verden ( 1 ). Årlig vil ca. 2,5 % av befolkningen i 60-årsalderen rammes,...