Lars Fjetland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Fjetland

Morten Vetrhus, Lars Fjetland
28.11.2017
En kvinne i 60-årene med diabetes type 2 og hypertensjon ble utredet for mulig carotisstenose med CT-angiografi (kontrastforsterket CT). CT viste åpne arterier uten stenoser, men som et bifunn fant...
Hartwig Kørner, Jon Arne Søreide, Tom Glomsaker, Kjetil Søreide, Lars Fjetland
06.09.2007
Palliativ kreftbehandling ved uhelbredelig sykdom har fått større oppmerksomhet og betydning. Lindrende behandling gis for å bedre livskvaliteten med hensyn til fysiske, psykososiale og åndelig-...