Lars Erik Rutqvist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Erik Rutqvist

Lars Erik Rutqvist, Freddi Lewin
10.02.2001
Vi har med förvåning följt den norska debatten om hälsorisker med svenskt snus i Tidsskriftet nr. 14/2000 (1). Kritiska synpunkter har framförts på de svenska cancerstudierna vilka samtliga inte...
Lars Erik Rutqvist
20.09.2001
I en artikel av Per-Henrik Zahl och medarbetare i Tidsskriftet nr. 16/2001 (1) kritiseras det svenska vetenskapliga underlaget för allmänna hälsoundersökningar med mammografi. Tyvärr upprepar...