Lars Christian Bråten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Lars Christian Bråten (f. 1978) er lege i spesialisering i indremedisin og i infeksjonssykdommer. Han har vært ansvarlig for behandling av pasienten, litteratursøk og utarbeiding av manuskriptet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: l.c.h.braten@studmed.uio.no

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Lars Christian Bråten
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media