Lars Björndahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Björndahl

Lars Björndahl, Trine B. Haugen
31.01.2008
Fertilitetsutredning av et par starter ofte med en sædanalyse, men nytteverdien av denne for prediksjon av fertiliteten er omdiskutert. Dette skyldes både mangel på studier som viser en klar...