Låg M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Låg M

Låg M, Schwarze PE
10.01.1997
Sammendrag Forekomst av bakkenært ozon kan forårsake helseskader. Ozon er en reaktiv gass som tas opp i organismen ved inhalasjon. Det kan oksidere en rekke forskjellige biologiske komponenter og...