Krystyna Hviding

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Krystyna Hviding

Krystyna Hviding, Berit Mørland
04.12.2003
Det bør vurderes om hofteproteser i større grad bør underlegges krav til dokumentert klinisk nytte før nye produkter kan tas i bruk. En tredel av hofteprotesene som i år 2000 ble brukt ved norske...