Kristoffer Brodwall

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristoffer Brodwall

Kristoffer Brodwall
02.10.2017
Ulykker og skader er den hyppigste dødsårsaken hos små barn i Kina, spesielt på landsbygda. Vanligst er drukning, kvelning og trafikkulykker. Barn leker på en strand i Sanya i Hainan-provinsen, Sør-...
Kristoffer Brodwall
21.08.2017
Asymptomatisk infeksjon med ebolavirus forekommer sjelden, viser ny studie. Derfor er det lite sannsynlig at asymptomatiske bærere bidrar til sykdomsspredning. Illustrasjonsfoto: iStock I 2014 – 15...
Kristoffer Brodwall
06.06.2017
Infeksjon med zikavirus under svangerskapet kan gi både mikrokefali og øyeforandringer hos barnet. Illustrasjonsfoto: Reuters/NTB scanpix Zikaviruset ble isolert første gang i 1940. Infeksjon med...
Kristoffer Brodwall
02.05.2017
Dødeligheten blant kinesere over 80 år har gått ned fra 1998 til 2008, men den fysiske og mentale prestasjonsevnen har falt. En tradisjonell kinesisk operaforestilling på et sykehjem for eldre i...
Kristoffer Brodwall
21.03.2017
Ved å genteste Plasmodium falciparum -stammer kan man påvise mutasjoner assosiert med behandlingsresistens ved malaria. Plasmodium falciparum. Foto: Science Photo Library Kombinasjonspreparater med...
Kristoffer Brodwall
16.02.2017
En vaksine mot ebolavirus er nå testet og viser en estimert beskyttelse på 100 %. En kvinne blir vaksinert mot ebolaviruset på et sykehus i Liberia. Foto: AP Photo/Abbas Dulleh/NTB Scanpix Etter at...
Kristoffer Brodwall
24.01.2017
Vaginalringer med det antivirale legemidlet dapivirin beskytter til en viss grad mot hivsmitte. Det viser to studier fra det sørøstlige Afrika. Dapivirin vaginalring. Foto: AFP/Stephane de Sakutin/...
Kristoffer Brodwall
20.12.2016
En evaluering av FNs tusenårsmål viser at dødeligheten blant barn under fem år er mer enn halvert på verdensbasis fra 1990 til 2015. Barnedødeligheten er fortsatt høy i Afrika sør for Sahara...
Kristoffer Brodwall
22.11.2016
Barn av fedre som engasjerer seg i barnets oppdragelse, utvikler seg raskere enn andre barn, ifølge en ny studie fra 38 lav- og mellominntektsland. Cirka halvparten av fedrene deltok imidlertid ikke...
Kristoffer Brodwall
08.11.2016
Barn som overlever alvorlig akutt underernæring, har redusert vekst i flere år etterpå. Foto: Ben Curtis/AP/NTB scanpix Underernæring hos barn er et alvorlig helseproblem med stor dødelighet i...
Kristoffer Brodwall
27.09.2016
En applikasjon til smarttelefoner bedrer ferdighetene til fødselshjelpere i ressursfattige områder. Kanskje kan dette gi økt overlevelse blant nyfødte? Illustrasjonsfoto: AFP/NTB scanpix...
Kristoffer Brodwall
13.09.2016
Befolkningens tillit til hepatitt B-vaksinen falt etter medieoppslag om dødsfall hos vaksinerte spedbarn. Det er ingen holdepunkter for at dødsfallene skyldtes vaksinen. Farget elektronisk...
Kristoffer Brodwall
17.12.2009
Siden oppdagelsen av hiv-1 i 1984 har gjentatte forsøk på å utvikle en hivvaksine vist seg vanskelig, blant annet fordi viruset muterer hyppig. De fleste vaksiner virker ved å stimulere produksjon av...
Kristoffer Brodwall
22.10.2009
U-landsmedisin er tradisjonelt forbundet med infeksjonssykdommer, som har utgjort den største årsaken til mortalitet og morbiditet i mange land ( 1 ). Dette bildet vil trolig endre seg, blant annet...
Kristoffer Brodwall
19.11.2009
Elveblindhet skyldes den parasittære rundormen Onchocerca volvolus, som infiserer mennesker via bitt av svartfluer av slekten Simulium, som klekker eggene sine i elver med rask vannføring. Onchocerca...
Kristoffer Brodwall
05.07.2016
Gulfeber er en livstruende infeksjonssykdom som kan forebygges med vaksinering. Men vaksineproduksjonen er for liten, og i sjeldne tilfeller kan vaksinen ha alvorlige bivirkninger. Angolske militære...
Kristoffer Brodwall
07.06.2016
Takk til Fredheim og medarbeidere for en ryddig gjennomgang av etiske betraktninger omkring keisersnittsforløsning ved kjent trisomi 13 og 18 hos barnet i Tidsskriftet nr. 7/2016 ( 1 ). På et punkt...
Kristoffer Brodwall
07.06.2016
Vaksiner mot rotavirus i lavinntektsland gir færre sykehusinnleggelser av barn under fem år og lavere dødelighet hos spedbarn. Farget elektronisk mikrofotografi (Coloured transmission electron...
Morten Magelssen, Kristoffer Brodwall
04.05.2005
Redaktør Charlotte Haug gjør i Tidsskriftet nr. 4/2005 ( 1 ) – ved hjelp av etikeren Ernle Young ( 2 ) – rede for de syn på det tidlige fosteret som ligger til grunn for uenigheten i...
Kristoffer Brodwall
25.03.2010
Det er vist at oral rotavirusvaksine til spedbarn reduserer antall tilfeller av alvorlig gastroenteritt. Rotavirus har global utbredelse og gir diaré som forårsaker 0,5 millioner dødsfall årlig. I...