Kristofer Lislerud Smebye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for hjerneslag

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål 

Kristofer Lislerud Smebye er lege i spesialisering i geriatri.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristofer Lislerud Smebye
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media