Kristofer Lislerud Smebye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristofer Lislerud Smebye

Erik Eriksen, Kristofer Lislerud Smebye, Magnus Mejlænder-Evjensvold, Else Charlotte Sandset
03.08.2020
En kvinne i 50-årene ble innlagt på sykehus med akutt forbigående nautisk svimmelhet, og det ble påvist infarktforandringer i lillehjernen. De neste månedene ble hun reinnlagt flere ganger grunnet...
Kristofer Lislerud Smebye, Solveig Granum, Torgeir Bruun Wyller, Marte Mellingsæter
08.04.2014
Falls are common among elderly people and can have serious consequences. In the course of a year, more than one-third of the population over the age of 65 will experience a fall, and the incidence...
Kristofer Lislerud Smebye, Solveig Granum, Torgeir Bruun Wyller, Marte Mellingsæter
08.04.2014
Falls are common among elderly people and can have serious consequences. In the course of a year, more than one-third of the population over the age of 65 will experience a fall, and the incidence...
Kristofer Lislerud Smebye, Solveig Granum, Torgeir Bruun Wyller, Marte Mellingsæter
08.04.2014
Fall hos eldre er vanlig og kan få alvorlige konsekvenser. I løpet av et år faller mer enn en tredel av befolkningen over 65 år, og insidensen øker med alderen ( 1 ). Fall kan føre til alvorlige...