Kristine Wiencke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Norsk senter for primær skleroserende cholangitt (NoPSC)

og

Seksjon for fordøyelsessykdommer

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med utarbeiding av tabell 3 samt utforming av deler av manus, revisjon og godkjenning av innsendte manus.

Kristine Wiencke er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer og seksjonsoverlege. Hun er styremedlem i Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristine Wiencke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media