Kristine Wiencke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Norsk senter for primær skleroserende cholangitt (NoPSC)

og

Seksjon for fordøyelsessykdommer

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med utarbeiding av tabell 3 samt utforming av deler av manus, revisjon og godkjenning av innsendte manus.

Kristine Wiencke er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer og seksjonsoverlege. Hun er styremedlem i Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer.

Artikler av Kristine Wiencke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media