Kristine Marie Stangenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Medisinsk fødselsregister

Folkehelseinstituttet

Bergen

Hun har bidratt med fortolkning av nasjonale data og utarbeiding av manuskriptet.

Kristine Marie Stangenes er ph.d. og overlege.

Artikler av Kristine Marie Stangenes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media