Kristine Godt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristine Godt

Kristine Godt
09.09.2004
Der er i psykiatrien en lang tradition for uklarheder i forhold til, hvad der menes med termen personlighedsforstyrrelse. Der har været en tendens til at bruge betegnelsen noget usystematisk og...