Kristine Bærøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristine Bærøe

Kristine Bærøe, Trygve Ottersen, Kristiane Eide, Hilde Engjom, Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Ole Frithjof Norheim
06.09.2011
When resources are limited, priorities must be assigned. Prioritisation should depend on various factors such as health benefits, deterioration of prognosis, health inequalities and expenses. These...
Berit Bringedal, Kristine Bærøe
20.05.2010
Det er godt dokumentert at helse og sosioøkonomisk status henger sammen ( 1  –  3 ). Lav sosioøkonomisk status er forbundet med dårligere helse enn høy sosioøkonomisk status når man kontrollerer for...
Kristine Bærøe, Trygve Ottersen, Kristiane Eide, Hilde Engjom, Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Ole Frithjof Norheim
06.09.2011
Når ressursene er begrenset, må man prioritere. Hvilke tiltak som bør prioriteres, avhenger bl.a. av helsegevinst, prognosetap, helseulikhet og kostnad. Disse faktorene må veies opp mot hverandre...